GIÁM ĐỐC CÔNG NGHỆ (CTO)

Thu nhập từ 40.000.000đ - 60.000.000đ, thưởng cá nhân xuất sắc; thưởng các ngày lễ lớn trong năm; thưởng lương tháng 13; thưởng cổ phiếu.


TIMA TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH - TƯ VẤN TÀI CHÍNH

29/05/2019 02:26

Thu nhập từ 8.000.000đ - 15.000.000đ, thưởng cá nhân xuất sắc; thưởng các ngày lễ lớn trong năm; thưởng lương tháng 13; thưởng cổ phiếu.


TIMA TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ BAN GIÁM ĐỐC

17/04/2019 09:37

Tima tuyển dụng Trợ lý Ban Giám đốc, lương $700 - 1000, hưởng lương tháng thứ 13, thưởng KPI, chế độ du lịch hàng năm, team building


TIMA TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ PHÁP CHẾ BAN GIÁM ĐỐC

12/04/2019 11:50

Tima tuyển dụng trợ lý pháp chế Ban Giám đốc, ứng viên am hiểu quy định của pháp luật về các lĩnh vực Doanh nghiệp, Tài chính Ngân hàng, Dân sự, Thương mại


TIMA TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG NỘI BỘ

11/04/2019 04:51

Tima tuyển dụng Chuyên viên Quản trị rủi ro, lương từ $800-1200, hưởng đầy đủ chế độ thai sản, nghỉ mát, thưởng theo KPI + lương tháng thứ 13


TIMA TUYỂN DỤNG KỸ SƯ CRAWLER

11/04/2019 11:14

Tima tuyển dụng Kỹ sư Crawler, lương từ $700 - 1500, Lương T13 + Thưởng KPI hàng tháng, Môi trường làm việc năng động, nhiều cơ hội phát triển.


TIMA TUYỂN DỤNG LẬP TRÌNH VIÊN BIG DATA

11/04/2019 11:12

Tima tuyển dụng Lập trình viên Big Data, lương từ $700 - 1500, có kinh nghiệm làm việc với các bài toán xử lý dữ liệu lớn, tính toán dữ liệu phân tán.