Nhân Viên Nhắc Phí Qua Điện Thoại

05/02/2020 04:55

Sử dụng chuyên môn, nghiệp vụ để thu hồi nợ từ khách hàng


Quản lý kinh doanh Miền Nam

31/01/2020 04:07

Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh khu vực Miền Nam


GIÁM ĐỐC CÔNG NGHỆ (CTO)

07/01/2020 03:55

Thu nhập từ 40.000.000đ - 60.000.000đ, thưởng cá nhân xuất sắc; thưởng các ngày lễ lớn trong năm; thưởng lương tháng 13; thưởng cổ phiếu.


GIÁM ĐỐC THU HỒI NỢ

07/01/2020 03:53

Thu nhập từ 40.000.000đ - 60.000.000đ, thưởng cá nhân xuất sắc; thưởng các ngày lễ lớn trong năm; thưởng lương tháng 13; thưởng cổ phiếu.


TIMA TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH - TƯ VẤN TÀI CHÍNH

29/05/2019 02:26

Thu nhập từ 8.000.000đ - 15.000.000đ, thưởng cá nhân xuất sắc; thưởng các ngày lễ lớn trong năm; thưởng lương tháng 13; thưởng cổ phiếu.


TIMA TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ BAN GIÁM ĐỐC

17/04/2019 09:37

Tima tuyển dụng Trợ lý Ban Giám đốc, lương $700 - 1000, hưởng lương tháng thứ 13, thưởng KPI, chế độ du lịch hàng năm, team building