ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG


Cập nhật mới nhất: ngày 22 tháng 11 năm 2018

Ngày có hiệu lực: Ngày 22 tháng 11 năm 2018

Website: https://tima.vn (Sau đây gọi tắt là “Sàn Tima”) được phát triển, sở hữu và vận hành bởi Công ty cổ phần tập đoàn Tima (Sau đây gọi tắt là “Tima”).

Các cá nhân, tổ chức sử dụng các dịch vụ trên Sàn Tima (sau đây có thể gọi là “bạn” hoặc “Khách Hàng”) được yêu cầu phải đọc kỹ, hiểu, đồng ý và chịu sự ràng buộc với các quy định được mô tả trong Điều khoản và Điều kiện sử dụng đối với người sử dụng dịch vụ của Tima (Sau đây gọi là “Điều Khoản và Điều Kiện”) sau đây:

Điều 1. Thu thập thông tin

Ngay khi truy cập và sử dụng sản phẩm, dịch vụ trên Sàn Tima cũng như các trang web liên kết, bạn đã xác nhận đồng ý và chấp thuận tuân thủ theo bảng Điều Khoản và Điều Kiện này của chúng tôi. Tima sẽ thu thập địa chỉ IP và các thông tin web tiêu chuẩn khác của bạn như: loại trình duyệt, các trang bạn truy cập trong quá trình sử dụng dịch vụ, thông tin về máy tính và thiết bị mạng v.v… cho mục đích bảo mật và an toàn giao dịch. Nếu bạn sử dụng dịch vụ của Sàn Tima, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp trung thực và chính xác những thông tin sau:

Thông tin nhân thân và liên hệ (đối với tổ chức và cá nhân) như: họ và tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ cư trú, điện thoại, email, mạng xã hội (Facebook cá nhân), giấy tờ nhân thân hợp pháp (như CMTND, Thẻ CC, Hộ chiếu GPKD, MST), hợp đồng lao động, công việc chuyên môn hoặc các thông tin khác theo yêu cầu của hệ thống trong từng thời kỳ mà được thông báo rõ ràng tới Khách hàng.

Điều 2. Bản nâng cấp, chỉnh sửa

Chúng tôi có thể cập nhật Điều Khoản và Điều Kiện này bất cứ lúc nào và sẽ tiến hành thông báo qua trang chủ (www.tima.vn), ứng dụng trên điện thoại di động của chúng tôi hoặc thông báo về việc cập nhật Điều Khoản và Điều Kiện khi bạn đăng nhập hệ thống. Bạn có thể xem thời điểm Điều Khoản và Điều Kiện này được cập nhật mới nhất bằng cách kiểm tra ngày “cập nhật mới nhất” được hiển thị ở đầu trang này.

Những thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung hoặc xóa bỏ sẽ có hiệu lực theo “ngày có hiệu lực” của Điều Khoản và Điều Kiện được đăng tải trên trang chủ, hoặc các ứng dụng trên điện thoại của Tima, bằng việc chấp nhận thông báo và tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Điều Khoản và Điều Kiện có hiệu lực, bạn đã đồng ý với các thay đổi của chúng tôi.

Điều 3. Tài khoản của Khách Hàng Vay

Khách Hàng Vay mặc nhiên thừa nhận rằng bạn thuộc đối tượng hợp pháp để giao dịch với Tima hoặc các đối tác của Tima. Khách Hàng Vay cam kết sẽ luôn tuân thủ quy định của pháp luật và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin, giao dịch thực hiện qua Sàn Tima.

Khi bạn gửi yêu cầu tạo một tài khoản hoặc đăng ký sử dụng dịch vụ qua Sàn Tima, bạn đã hiểu và đồng ý rằng mình đã thiết lập một mối quan hệ giữa bạn và Tima và đối tác của Tima. Theo đó, Tima và các đối tác có thể gửi thông tin của bạn cho các nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ liên quan đến nhu cầu của bạn. Và bạn cũng chấp thuận để Tima và các đối tác có thể liên lạc với bạn bằng cách sử dụng thông tin bạn đã cung cấp qua Sàn Tima. Vào bất cứ lúc nào bạn không muốn tiếp tục nhận được thông tin liên lạc từ Tima, bạn có thể gọi điện trực tiếp vào số hotline của Tima để nêu ra yêu cầu của mình, hoặc thực hiện theo chỉ dẫn ở trong liên kết này trong trường hợp bạn muốn chấm dứt nhận thư điện tử tin tức (newsletter) từ chúng tôi.

Điều 4. Tài khoản của Khách Hàng Cho Vay

Khách Hàng Cho Vay mặc nhiên thừa nhận rằng bạn thuộc đối tượng hợp pháp để giao dịch với Tima hoặc các đối tác của Tima. Khách Hàng Cho Vay cam kết sẽ luôn tuân thủ quy định của pháp luật và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin và giao dịch thực hiện qua Sàn Tima.

Khi Khách Hàng Cho Vay gửi yêu cầu tạo một tài khoản hoặc đăng ký sử dụng dịch vụ qua Sàn Tima, Khách Hàng đã hiểu và đồng ý rằng mình đã thiết lập một mối quan hệ với Tima hoặc đối tác của Tima. Vào bất cứ lúc nào bạn không muốn tiếp tục nhận được thông tin liên lạc từ Tima, bạn có thể gọi điện trực tiếp vào số hotline của Tima để nêu ra yêu cầu của mình, hoặc thực hiện theo chỉ dẫn ở trong liên kết này trong trường hợp bạn muốn chấm dứt nhận thư điện tử tin tức (newsletter) từ chúng tôi.

Khi chúng tôi nhận được khiếu nại từ Khách Hàng Vay về các nội dung liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật của Khách Hàng Cho Vay trong quá trình giao dịch, bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi sau: yêu cầu chuyển tiền hoặc các thông tin về tài khoản ngân hàng (số tài khoản và mật khẩu tài khoản ngân hàng, mã OTP) trước khi thực hiện hợp đồng hoặc việc không thực hiện quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng vay theo quy định pháp luật, Tima sẽ thông báo tới Khách Hàng Cho Vay về các nội dung khiếu nại nêu trên. Khách Hàng Cho Vay có nghĩa vụ hợp tác, liên lạc với Tima để giải quyết các khiếu nại trên ngay khi nhận được thông tin. Nếu Khách Hàng Cho Vay không liên lạc và hợp tác với Tima để làm rõ các khiếu nại trên trong thời gian tối đa 05 ngày kể từ ngày Tima gửi thông báo, Tima có quyền khóa tài khoản liên quan để đảm bảo quyền lợi của Khách Hàng Vay và hạn chế các thiệt hại có thể xảy ra.

Điều 5. Điều khoản miễn trừ trách nhiệm

Tima không đảm bảo rằng Sàn Tima và bất kỳ sản phẩm dịch vụ do Tima cung cấp sẽ đáp ứng được các yêu cầu của Khách Hàng, cũng như không đảm bảo rằng sự vận hành của Sàn không bị gián đoạn, không có sự chậm trễ, từ chối lệnh, bị lỗi, mất hoặc bị hủy bỏ thông tin hoặc các lỗi do virut, phần mềm thứ ba hoặc các rủi ro bất khả kháng khác. Tima sẽ được miễn trừ trách nhiệm với các vấn đề liên quan đến sự cố nêu trên (nếu có)

Tima không chịu trách nhiệm liên quan đến tính xác thực của thông tin do Khách Hàng cung cấp hoặc giao dịch cho vay và trả nợ giữa Khách Hàng Cho Vay và Khách Hàng Vay hoặc hành vi vi phạm pháp luật của Khách Hàng.

Điều 6. Xác minh thông tin Khách hàng

Khi gửi yêu cầu vay tiền, bạn cho phép Tima và Khách Hàng Cho Vay xác minh tính chính xác và tính xác thực về các thông tin bạn đã cung cấp bằng các công cụ nội bộ hoặc với sự hỗ trợ của bên thứ ba. Cụ thể, bạn cho phép Tima hoặc đối tác của Tima xác minh tình trạng việc làm của bạn bằng cách liên hệ với tổ chức nơi bạn đã hoặc đang làm việc. Trong mọi trường hợp, Tima hoặc đối tác của Tima có thể kiểm tra các thông tin mà bạn đã cung cấp.

Bất kỳ yêu cầu vay tiền bạn gửi trên Sàn Tima, đều KHÔNG phải là một bản đề nghị cho vay dành cho một tổ chức tín dụng hay công ty tài chính. Thay vào đó, đó là một thao tác thu thập thông tin nhu cầu vay tiền, để từ đó, Tima có thể hỗ trợ kết nối Khách hàng đi vay và Khách hàng cho vay phù hợp. Sau đó bạn cũng có thể cần phải cung cấp thêm một số thông tin giấy tờ cho Khách hàng cho vay để hoàn thiện hồ sơ cho vay.

Điều 7. Chia sẻ thông tin với bên thứ ba

Tima có thể chia sẻ hoặc nhận thông tin cá nhân của bạn với:

Khách Hàng Cho Vay thông qua dịch vụ cung cấp trên Sàn Tima. Tại đây, Khách Hàng Cho Vay cam kết tuyệt đối không được sử dụng thông tin cá nhân của Khách Hàng Vay vào mục đích nào khác ngoài phạm vi giao dịch hoặc cho lợi ích riêng của chính mình. Đồng thời, hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi sử dụng thông tin nêu trên.

Các cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan công quyền có thẩm quyền trong việc điều tra, xét xử theo quy định của pháp luật.

Ngoài những phạm vi được mô tả nói trên, Tima cam kết sẽ không bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.

Điều 8. Quy định về bảo mật thông tin

Tima đảm bảo rằng các thông tin cá nhân của Bạn sẽ được bảo mật theo quy định pháp luật trong phạm vi quản lý của Tima.

Tima có thể lưu trữ và sử dụng thông tin của Bạn cho mục đích: (i) hỗ trợ Bạn sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Tima; (ii) thực hiện các hoạt động quảng bá, tiếp thị có liên quan đến dịch vụ của Tima; (iii) thực hiện các bản khảo sát khách hàng và nghiên cứu thị trường; (iv) cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ của Tima; và (v) quản trị, lập các thống kê về tình hình sử dụng dịch vụ.

Điều 9. Cảnh báo đối với khách hàng sử dụng sàn tima

Khách Hàng phải tự bảo mật thông tin tài khoản của cá nhân, tuyệt đối không để lộ hoặc cung cấp thông tin về user/password của mình trên Sàn tima hoặc cung cấp thông tin liên quan (mật khẩu, mã OTP….) đến tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng… cho bất kì bên thứ ba nào khác để tránh rủi ro.

Khách Hàng KHÔNG CHUYỂN TIỀN cho bất kì cá nhân hay tổ chức nào khi yêu cầu vay tiền.

Nhân viên của Tima chỉ có nhiệm vụ giúp bạn đăng ký, cập nhật thông tin, giải đáp thắc mắc. Nhân viên của Tima không yêu cầu bạn chuyển tiền hay chi bất kỳ khoản phí nào.

Điều 10. Bản quyền và thương hiệu

Tima là chủ sở hữu của các thương hiệu, biểu tượng và các nhãn mác sản phẩm/dịch vụ đăng tải trên Sàn Tima. Những người truy cập vào SànTima không được phép sử dụng các tài sản nêu trên nếu không được sự cho phép trước của Tima bằng văn bản.

Điều 11. Thông tin hỗ trợ Khách hàng

Mọi thắc mắc Khách hàng có thể liên hệ với Tima để được tư vấn và giải đáp qua:

Địa chỉ email: support@tima.vn

Số điện thoại: 1900.633.688

Trân trọng cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm dịch vụ của chúng tôi