HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH MUA ĐƠN VAY TRÊN SÀN TIMA

Hướng dẫn nạp tiền vào tài khoản

Bước 1: Vào menu “TÀI KHOẢN” -> chọn “NẠP TIỀN”

hướng dẫn nạp tiền bước 1

Bước 2: Chọn “HÌNH THỨC THANH TOÁN”, có 3 hình thức thanh toán nạp tiền cho bạn lựa chọn

 1. Thanh toán online

  Bạn gõ số tiền cần nạp

  hướng dẫn nạp tiền bước 2.1.0

  hướng dẫn nạp tiền bước 2.1.1

  Chọn Ngân hàng của bạn để thực hiện nạp tiền

  hướng dẫn nạp tiền bước 2.1.3

 2. Thanh toán bằng tự chuyển khoản

  Bạn chọn thanh toán vào các tài khoản ngân hàng mà Tima công khai

  hướng dẫn nạp tiền bước 2.1.2

 3. Thu tiền tại nhà

  Bạn gửi yêu cầu nạp tiền tại nhà, nhân viên Tima sẽ hỗ trợ thu tiền giúp bạn tại nhà.

  hướng dẫn nạp tiền bước 2.1.3

Hướng dẫn Mua đơn

Cách 1:

Click vào menu “SÀN GIAO DỊCH” sau đó chọn đơn cần mua bấm vào nút "Mua đơn"

Hướng dẫn Mua đơn

Cách 2:

Click vào menu "Quản lý đơn vay" sau đó chọn đơn vay được đẩy đến cho bạn và click vao nút "Mua đơn"

Hướng dẫn Mua đơn 2

Hướng dẫn Tra cứu lịch sử giao dịch

Bước 1: Click vào menu "Tài Khoản"

Hướng dẫn Tra cứu lịch sử giao dịch 0

Bước 2: Click vào số tiền của bạn để xem lịch sử giao dịch

Hướng dẫn Tra cứu lịch sử giao dịch 1

Hướng dẫn Tra cứu lịch sử giao dịch 2