Trung tâm trợ giúp

1. Làm thế nào để tôi trở thành nhà đầu tư của Tima ?
Bất kỳ 1 tổ chức hay cá nhân nào có nguồn vốn nhàn rỗi, có khả năng cho vay đều có thể trở thành nhà đầu tư trên sàn Tima.
2. Làm thế nào để đăng ký tài khoản trên sàn Tima ?
Để cho vay, bạn cần cài app Tima và đăng ký tài khoản người cho vay:
  • Video hướng dẫn cài đặt app TIMA:

  • Video hướng dẫn đăng ký tài khoản:

3. Chi phí tôi phải trả khi tham gia sàn Tima là bao nhiêu ?

Tima có thể thu một khoản phí nhất định khi “nhận đơn” trên Sàn. Khi thấy một khoản vay phù hợp, bạn muốn “nhận đơn” thì trả một khoản phí cho Sàn Tima. Bù lại, bạn được cung cấp thông tin chi tiết về người đi vay và có thể hỗ trợ cho vay nhanh chóng nhất.

4. Làm thế nào để nhận được hồ sơ vay trên sàn Tima?
Để nhận hồ sơ trên sàn Tima, bạn cần cài app Tima, đăng ký tài khoản người cho vay và sử dụng app để nhận hồ sơ vay trên sàn Tima.
  • Video hướng dẫn nhận hồ sơ khách hàng: