Chính sách bảo mật và quyền riêng tư công ty cổ phần tập đoàn Tima

Chính sách bảo mật và quyền riêng tư Tima

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN PHẦN 1:

QUY ĐỊNH CHUNG Website tima.vn được quản lý và vận hành hợp pháp bởi Công ty Cổ phần tập đoàn Tima (sau đây được gọi chung là “Tima”). Người sử dụng Website và các dịch vụ trên Website (sau đây có thể gọi là “bạn” hoặc “Khách hàng”) được yêu cầu phải đọc kỹ, hiểu, đồng ý và chịu sự ràng buộc với các quy định được mô tả trong Điều khoản và Điều kiện sử dụng đối với người sử dụng dịch vụ Tima (sau đây gọi là “Điều Khoản và Điều Kiện”). Bằng việc chọn “Tôi đã đọc và đồng ý” với “Điều Khoản và Điều Kiện”, Khách Hàng đồng ý vô điều kiện và theo đó xác nhận đã đọc kỹ, hiểu, đồng ý và chịu sự ràng buộc với các điều khoản và điều kiện sau: o Ngay khi truy cập và sử dụng sản phẩm, dịch vụ trên Website, bạn đã xác nhận đồng ý và chấp thuận tuân thủ theo bảng Điều Khoản và Điều Kiện này của chúng tôi. Khi bạn đồng ý cung cấp thông tin và hình ảnh cho Tima nghĩa là bạn đồng ý sử dụng dịch vụ của chúng tôi, qua đó, cho phép Tima và đối tác (cá nhân hoặc tổ chức) của Tima khai thác và sử dụng các thông tin và hình ảnh đó để chào/bán các sản phẩm hay dịch vụ của họ và/hoặc của Tima, thông qua các phương tiện trực tiếp (gặp gỡ bán hàng) hoặc gián tiếp (email, điện thoại, tin nhắn, thư bưu điện…).

Chính sách bảo mật và quyền riêng tư công ty cổ phần tập đoàn Tima

Các đối tác của Tima có thể là các cá nhân và tổ chức hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực, bao gồm nhưng không giới hạn, cho vay, tài chính, tín dụng-ngân hàng, dịch vụ pháp lý, công nghệ thông tin và thương mại điện tử… do Tima chỉ định trọng từng thời kỳ. o Bằng việc sử dụng Website, Khách Hàng mặc nhiên thừa nhận Khách Hàng thuộc đối tượng hợp pháp để giao dịch với Tima và/hoặc các đối tác của Tima theo các quy định của Tima và quy định của các đối tác và quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. o Tima có toàn quyền thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ tính năng nào của Website, cũng như thay đổi các điều khoản và điều kiện áp dụng đối với người sử dụng Website này vào bất kỳ lúc nào và không cần báo trước. Những thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung hoặc xóa bỏ sẽ có hiệu lực ngay sau khi được cập nhật và đăng tải lên Website… Mọi dịch vụ hay sản phẩm đang được bạn sử dụng thông qua Website sẽ phải chấp nhận các thay đổi cập nhật đó. o Tima cung cấp dịch vụ tư vấn cho các sản phẩm tài chính cho các khách hàng đang sinh sống và hoạt động trên lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam. Do vạy Tima không có nghĩa vụ phục vụ những cá nhân hay tổ chức ngoài phạm vi hoạt động mà không cần phải thông báo bằng văn bản hay bất kỳ phương tiện nào khác. o Khi bạn điền vào biểu mẫu và gửi yêu cầu, tạo một tài khoản hoặc đăng ký sử dụng dịch vụ qua Website, bạn đã hiểu và đồng ý rằng bạn đã thiết lập một mối quan hệ kinh doanh giữa bạn và Tima/đối tác của Tima. Theo đó, Tima và các đối tác có thể gửi thông tin và hình ảnh của bạn cho các nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ liên quan đến nhu cầu của bạn. Và bạn cũng chấp thuận để Tima và đối tác có thể liên lạc với bạn bằng cách sử dụng thông tin bạn đã cung cấp cho Tima. Vào bất cứ lúc nào bạn không muốn tiếp tục nhận thông tin liên lạc từ Tima, bạn có thể gọi điện trực tiếp vào số hotline của Tima để nêu ra yêu cầu của mình. o Khi bạn gửi và lưu thông tin và hình ảnh của mình trên hệ thống Tima, bạn đã cho phép chúng tôi lưu giữ các thông tin và hình ảnh đó để thực hiện cuộc gọi trực tiếp, gửi email…để thảo luận, cung cấp hoặc thông báo cho bạn về các công việc liên quan đến yêu cầu của bạn. Khi yêu cầu bất kỳ dịch vụ nào từ Tima, bạn đã cam kết rằng tất cả các thông tin bạn đã cung cấp là chính và đầy đủ, phù hợp theo quy định của pháp luật Việt Nam. o Tima không đảm bảo rằng Website và bất kỳ sản phẩm dịch vụ do Tima cung cấp sẽ đáp ứng các yêu cầu của Khách Hàng hoặc đảm bảo rằng sự vận hành của Website này không bị gián đoạn, không có sự chậm trễ, từ chối lệnh, bị lỗi, mất hoặc bị hủy bỏ thông tin. Mặc dù việc xây dựng các thông tin được cung cấp cho Khách Hàng như “tại thời điểm” truy cập Website của Khách Hàng mà không có bất cứ sự bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào về việc không vi phạm, tính bảo mật, chính xác, phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó hoặc không có vi rút máy tính liên quan đến các thông tin, tài liệu trên Website này.

PHẦN 2: CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Các dữ liệu, thông tin cá nhân mà Bạn cung cấp cho Tima trong quá trình đăng ký sử dụng dịch vụ trên Website cũng như các dữ liệu di động mà bạn đồng ý cho Tima thu thập sẽ được xử lý và bảo mật phù hợp với quy định của pháp luật và Chính sách về quyền riêng tư (“Chính sách”) của chúng tôi.

ÐĂNG KÝ VAY NHANH
500,000++ người vay thành công
TIMA không thu bất kỳ khoản tiền nào trước khi giải ngân

Tôi đồng ý để TIMA gọi điện và nhắn tin tư vấn khoản vay

Tin liên quan