Hướng dẫn mở thẻ tín dụng ngân hàng Chính sách xã hội VBSP

Dịch vụ mở thẻ tín dụng ngân hàng Chính sách xã hội VBSP có được áp dụng hay không? Đây là những câu hỏi mà nhiều người đang thắc mắc hiện nay.

1. Ngân hàng Chính sách xã hội VBSP là ngân hàng gì? 

NH Chính sách xã hội (VBSP) là một tổ chức tín dụng do Chính phủ Việt Nam thành lập vào ngày 4/10/2002. Trụ sở chính của ngân hàng nằm tại số 169, phố Linh Đường, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Mục tiêu chính của VBSP là cung cấp vốn vay cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên toàn quốc. 

Khác với ngân hàng thương mại, VBSP không tập trung vào mục đích lợi nhuận nên sản phẩm thẻ tín dụng tại ngân hàng này không được phát hành. Được Chính phủ bảo đảm về khả năng thanh toán, tỷ lệ dự trữ bắt buộc của VBSP là 0%. Ngoài ra, VBSP không tham gia bảo hiểm tiền gửi và được miễn thuế cùng các khoản phí khác cho ngân sách nhà nước.

VBSP ban đầu hoạt động với tổng vốn là 7.083 tỷ đồng và đã cấp vốn cho hơn 2 triệu hộ nghèo để hỗ trợ sản xuất với tổng dư nợ lên đến 7.022 tỷ đồng. Theo số liệu thống kê đến ngày 30/9/2017, nguồn vốn của VBSP đã tăng lên hơn 179.000 tỷ đồng, gấp 25 lần so với ban đầu, và tổng dư nợ đạt 169.000 tỷ đồng, tăng gấp 24 lần so với khi mới thành lập.

VBSP không tập trung vào mục đích lợi nhuận

VBSP không tập trung vào mục đích lợi nhuận 

2. Nhiệm vụ cơ bản của ngân hàng Chính sách xã hội

Ngân hàng Chính sách xã hội VBSP được giao các nhiệm vụ sau qua hơn 20 năm hoạt động, và luôn nỗ lực thực hiện chúng để góp phần vào phát triển xã hội:

 • Thực hiện và hỗ trợ triển khai các chính sách tín dụng với các ưu đãi đặc biệt của Nhà nước đối với người nghèo, cận nghèo và các đối tượng khác trên toàn địa bàn.

 • Hoạt động trong việc huy động vốn và cung cấp các dịch vụ cho vay.

 • Nhận sự ủy thác và hỗ trợ về việc cung cấp các khoản vay ưu đãi từ chính quyền địa phương, các tổ chức kinh tế, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ, các hiệp hội và cá nhân trong và ngoài nước.

 • Tiến hành kiểm tra, giám sát trực tiếp các hoạt động vay vốn của cá nhân và tổ chức. Đồng thời, VBSP cũng thực hiện các hợp đồng ủy thác từ các tổ chức nhận ủy thác khác.

Thực hiện và hỗ trợ triển khai các chính sách tín dụng với các ưu đãi

Thực hiện và hỗ trợ triển khai các chính sách tín dụng với các ưu đãi

3. Các sản phẩm cho vay cơ bản của Ngân hàng Chính sách xã hội hiện nay

Ngân hàng Chính sách xã hội (VBSP) không phát hành thẻ tín dụng mà cung cấp một loạt các sản phẩm và dịch vụ khác nhau vì vậy . Mục tiêu chủ yếu của các sản phẩm này là hỗ trợ các đối tượng khó khăn và các chính sách nhằm đảm bảo an sinh xã hội. Dưới đây là danh sách chi tiết về các sản phẩm và dịch vụ mà VBSP cung cấp:

3.1. Sản phẩm vay vốn tại VBSP

 • Vay hộ nghèo

 • Vay hộ cận nghèo

 • Sản phẩm vay vốn hộ mới thoát nghèo

 • Vay cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

 • Hỗ trợ gói vay mua nhà trả chậm đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên

 • Hỗ trợ gói vay đối với hộ nghèo làm nhà ở

 • Hỗ trợ gói vay hộ nghèo làm nhà ở tránh lũ

 • Hỗ trợ gói vay cho vay hộ gia đình có người HIV, sau cai nghiện

 • Gói vay hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi ngành nghề

 • Gói vay cho đối tượng chính sách đi lao động nước ngoài

 • Gói vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

 • Hỗ trợ vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn

 • Hỗ trợ gói vay thương nhân vùng khó khăn

 • Gói vay hỗ trợ trồng rừng, phát triển chăn nuôi

 • Gói vay hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn

 • Gói vay hộ đối với hộ dân tộc thiểu số vùng đồng bằng sông Cửu Long

 • Gói vay hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi ngành nghề

 • Gói vay xuất khẩu lao động tại huyện nghèo

 • Các chương trình dự án vốn nước ngoài

Những sản phẩm và dịch vụ này không nhắm đến mục tiêu lợi nhuận, mà tập trung vào việc hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn và các chính sách xã hội.

Những sản phẩm và dịch vụ này không nhắm đến mục tiêu lợi nhuận

Những sản phẩm và dịch vụ này không nhắm đến mục tiêu lợi nhuận

3.2. Dịch vụ thanh toán

 • Hỗ trợ dịch vụ gửi tiền thanh toán.

 • Dịch vụ tiền gửi có kỳ hạn.

 • Dịch vụ chuyển tiền đi trong nước.

 • Dịch vụ chuyển tiền đến trong nước.

 • Dịch vụ chuyển tiền kiều hối.

3.3. Dịch vụ gửi tiết kiệm

 • Dịch vụ gửi tiết kiệm không kỳ hạn.

 • Dịch vụ gửi tiết kiệm có kỳ hạn.

 • Hỗ trợ dịch vụ tiền gửi tiết kiệm cho đối tượng người nghèo.

Những dịch vụ này được VBSP cung cấp nhằm phục vụ nhu cầu thanh toán và gửi tiết kiệm của các khách hàng. Đối tượng bao gồm người nghèo và các đối tượng khó khăn, nhằm hỗ trợ và phát triển cộng đồng.

4. Lãi suất vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội (VBSP) 

Là ngân hàng hoạt động không vì mục đích lợi nhuận nên VBSP đã thực hiện mức lãi suất ưu đãi nhất dành cho khách hàng. Cụ thể: 

4.1. Lãi suất cho vay đối với người nghèo

Ngân hàng VBSP thiết lập mức lãi suất ưu đãi nhằm hỗ trợ các đối tượng người nghèo có khả năng kinh doanh và cải thiện điều kiện sống. Mục tiêu là giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và học sinh, sinh viên gặp khó khăn với mức lãi suất đặc biệt ưu đãi. 

Mức lãi suất ưu đãi này có vai trò quan trọng trong việc giúp họ nhanh chóng cải thiện cuộc sống, tiến lên phía trước, thuận lợi hơn trong việc học tập và đóng góp vào việc thực hiện các chính sách quan trọng như xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội - những mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đề ra. Lãi suất cụ thể như sau: 

Bảng lãi suất cho vay đối với người nghèo

Đối tượng cho vay

Lãi suất

Hộ nghèo

6,6%/Năm

Đối tượng vay thuộc hộ nghèo tại 64 huyện nghèo

3,3%/Năm

Hộ cận nghèo

7,92%/Năm

Đối tượng vay là các hộ mới thoát nghèo

8,25%/Năm

Đối tượng vay là HSSV có hoàn cảnh khó khăn

6,6%/Năm

VBSP đã thực hiện mức lãi suất ưu đãi nhất dành cho khách hàng

VBSP đã thực hiện mức lãi suất ưu đãi nhất dành cho khách hàng

4.2. Lãi suất cho vay với các đối tượng khác

Đồng thời với việc cung cấp nhiều ưu đãi cho đối tượng người nghèo, Ngân hàng Chính sách xã hội (VBSP) cũng đáp ứng nhu cầu vay vốn của nhiều đối tượng khác. VBSP hỗ trợ những người muốn vay vốn để giải quyết việc làm hoặc đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài với mức lãi suất hấp dẫn. Các đối tượng được hỗ trợ cụ thể như sau:

Bảng lãi suất cho vay với các đối tượng khác

Đối tượng cho vay

Lãi suất

Đối tượng có nhu cầu vay vốn để giải quyết việc làm

3,3%/Năm

Người lao động dân tộc thiểu số, người khuyết tật ở vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn

3,3%/Năm

Hộ gia đình vay vốn cho người lao động dân tộc thiểu số hoặc người khuyết tật ở vùng khó khăn

3,3%/Năm

Cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật

3,3%/Năm

Cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng từ 30% lao động trở lên là người dân tộc thiểu số

3,3%/Năm

Cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng trên 30% lao động là người khuyết tật và người dân tộc thiểu số

3,3%/Năm

Các đối tượng khác

6,6%/Năm

Đối tượng đi lao động có thời hạn ở nước ngoài

6,6%/Năm

Người lao động hộ nghèo và dân tộc thiểu số tại 64 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a năm 2008 của Chính Phủ

3,3%/Năm

Các đối tượng còn lại thuộc 64 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính Phủ năm 2008

6,6%/Năm

Khách hàng vay xuất khẩu lao động

6,6%/Năm

>>> Xem thêm: Vay đáo hạn ngân hàng Chính sách xã hội VBSP và những vấn đề liên quan

5. Các vấn đề liên quan khi vay vốn tại ngân hàng Chính sách xã hội

Khi có nhu cầu vay vốn tại ngân hàng Chính sách xã hội, người vay cần đáp ứng được các điều kiện cơ bản và chuẩn bị các thủ tục cần thiết. Dưới đây là một số vấn đề cơ bản có liên quan mà khách hàng cần nắm khi vay vốn tại ngân hàng Chính sách xã hội.  

5.1. Điều kiện vay vốn

Để đủ điều kiện nhận gói vay tiền xây nhà từ ngân hàng chính sách xã hội, người vay cần thoả mãn các điều kiện sau:

 • Tiến hành gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng chính sách xã hội hàng tháng trong ít nhất 12 tháng. Số tiền gửi tối thiểu phải bằng số tiền vay hàng tháng tại ngân hàng.

 • Sở hữu vốn tự có tối thiểu 20% giá trị của tài sản đảm bảo, hoặc ít nhất 30% giá trị dự toán cho việc xây dựng, cải tạo hoặc sửa chữa nhà ở.

 • Cung cấp đầy đủ hồ sơ chứng minh thực tế thuộc diện được hưởng chính sách.

 • Đáp ứng đủ vốn theo quy định của ngân hàng.

 • Tuân theo quy định tại Điều 22 của Nghị định 100/2015/NĐ-CP về việc cung cấp hồ sơ chứng minh.

 • Có nguồn thu nhập ổn định và khả năng trả nợ theo cam kết với ngân hàng.

 • Có đầy đủ giấy đề nghị vay vốn, kèm theo cam kết từ cá nhân và các thành viên trong gia đình.

 • Sở hữu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà riêng lẻ cùng với các tài sản liên quan tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

 • Có kế hoạch tính toán giá thành và cần có giấy phép xây dựng nếu ngân hàng yêu cầu theo quy định của pháp luật về xây dựng.

 • Đảm bảo giá trị vốn vay không ít hơn giá trị của quyền sử dụng đất và tài sản liên quan hoặc các tài sản khác theo quy định của pháp luật.

5.2. Thủ tục vay vốn 

Để xin vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội để xây nhà, bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

 • Đơn đề nghị vay vốn theo mẫu của ngân hàng chính sách xã hội.

 • Giấy tờ cá nhân bao gồm CCCD, hộ khẩu, sổ hộ nghèo/cận nghèo/sổ thương binh hoặc bệnh binh (để chứng minh tình trạng đối tượng vay và đủ điều kiện để nhận hỗ trợ từ ngân hàng).

 • Chứng minh nguồn thu nhập và khả năng tài chính để đảm bảo có khả năng trả nợ.

 • Các tài liệu khác chứng minh quyền sở hữu tài sản sẽ được thế chấp với ngân hàng.

 • Kế hoạch vay vốn pháp lý và hợp lý, bao gồm phương án rõ ràng để trả nợ đúng hạn.

Việc chuẩn bị kỹ lưỡng các tài liệu và thông tin trên là rất quan trọng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc vay vốn xây nhà từ ngân hàng chính sách xã hội.

Chuẩn bị đơn đề nghị vay vốn theo mẫu của ngân hàng chính sách xã hội

Chuẩn bị đơn đề nghị vay vốn theo mẫu của ngân hàng chính sách xã hội

5.3. Hình thức cho vay

Hiện nay, Ngân hàng Chính sách xã hội cung cấp các hình thức cho vay vốn cơ bản sau đây: 

 • Cho vay ngắn hạn: Đây là các khoản vay có thời hạn cho vay không quá 12 tháng.

 • Cho vay trung hạn: Đây là các khoản vay có thời hạn cho vay từ trên 12 tháng đến 60 tháng.

 • Cho vay dài hạn: Đây là các khoản vay có thời hạn cho vay từ trên 60 tháng trở lên.

Ngân hàng Chính sách xã hội cung cấp nhiều hình thức cho vay vốn

Ngân hàng Chính sách xã hội cung cấp nhiều hình thức cho vay vốn

5.4. Uỷ thác cho vay

Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện việc cho vay thông qua việc ủy thác cho các tổ chức khác. Các tổ chức nhận ủy thác này trở thành người giải ngân và thu nợ trực tiếp từ người vay, cũng nhận được phí ủy thác.

Tổ chức nhận ủy thác là các tổ chức tín dụng thực hiện theo quy định về ủy thác, nhận ủy thác cho vay vốn của tổ chức tín dụng. Để trở thành bên nhận ủy thác, tổ chức chính trị - xã hội cần đáp ứng một số điều kiện:

 • Có đội ngũ cán bộ hiểu biết sâu sắc về việc cho vay.

 • Có mạng lưới hoạt động đến vùng nghèo và hộ nghèo.

 • Có uy tín trong cộng đồng, được người dân tin tưởng và có mối quan hệ tốt với Ngân hàng Chính sách xã hội.

 • Có khả năng tổ chức kế toán, thống kê, báo cáo theo các quy định cụ thể của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Nội dung, phạm vi, mức độ, phí ủy thác, quyền và nghĩa vụ của bên ủy thác và bên nhận ủy thác được quy định trong hợp đồng ủy thác được hai bên thỏa thuận.

Tổng Giám đốc của Ngân hàng Chính sách xã hội và Thủ trưởng của tổ chức nhận ủy thác là đại diện pháp nhân ký kết hợp đồng ủy thác. Trong trường hợp tổ chức nhận ủy thác là pháp nhân ở cấp tỉnh, huyện, xã, Tổng Giám đốc có thể ủy quyền cho Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội cấp tỉnh, huyện, hoặc Phòng giao dịch ký hợp đồng ủy thác.

Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện việc cho vay thông qua việc ủy thác

Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện việc cho vay thông qua việc ủy thác

5.5. Các quy định khác

Ngân hàng Chính sách xã hội quy định các chính sách về thời hạn cho vay, gia hạn nợ và chuyển nợ quá hạn như sau:

 • Thời hạn cho vay: Được xác định dựa trên mục đích sử dụng vốn vay của người vay và thời gian cần để thu hồi vốn của chương trình, dự án, cũng như khả năng trả nợ của người vay.

 • Gia hạn nợ: Trong trường hợp người vay không thể trả nợ đúng kỳ hạn do các lý do như chưa thu hoạch, kéo dài thời gian so với dự kiến hoặc không tiêu thụ được sản phẩm, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng có thể xem xét gia hạn nợ.

 • Gia hạn nợ của tổ chức nhận ủy thác cho vay: Thực hiện dựa trên thoả thuận giữa bên ủy thác và bên nhận ủy thác được ghi trong hợp đồng.

Trên đây là một số thông tin cơ bản về các sản phẩm cho vay của ngân hàng Chính sách xã hội và điều kiện thủ tục đi kèm. Như vậy, VBSP là ngân hàng thuộc quản lý nhà nước không hoạt động vì mục đích thương mại nên không phát hành sản phẩm thẻ tín dụng. Do đó, khách hàng thuộc đối tượng cho vay của ngân hàng này khi có nhu cầu vay vốn có thể liên hệ trực tiếp với tổng đài CSKH để được tư vấn cụ thể. 

>>> Xem thêm: Tổng hợp số điện thoại tổng đài/hotline VBSP và một số thông tin có liên quan

ÐĂNG KÝ VAY NHANH
500,000++ người vay thành công
TIMA không thu bất kỳ khoản tiền nào trước khi giải ngân

Tôi đồng ý để TIMA gọi điện và nhắn tin tư vấn khoản vay

Tin liên quan