Tin tức

Báo Nhịp cầu đầu tư: Startup fintech Việt Nam nhận vốn triệu USD từ quỹ ngoại

Dịch vụ Tima cung cấp nền tảng công nghệ cho vay ngang hàng (P2P) vừa gọi vốn Series A thành công từ một quỹ đầu tư Singapore.


Hướng dẫn cài app


Báo chí nói về chúng tôi