Tài chính là gì? Những vấn đề liên quan đến tài chính hôm nay

Tài chính là gì? Đó là một một vấn đề luôn được mọi người quan tâm hàng đầu. Bởi tài chính giúp cá nhân, hay doanh nghiệp, tổ chức quản lý dòng tiền ổn định và hiệu quả nhất.

Tài chính là một khái niệm không còn quá xa lạ trong lĩnh vực kinh tế, là một ng cụ cần thiết trong thời đại ng nghiệp như hiện nay. Đồng thời cũng là vấn đề quan trọng, cần thiết đối với mỗi ng dân. Vậy tài chính là gì? Cách thức hoạt động ra sao? Gồm những hình thức nào? Để bạn đọc hiểu rõ hơn, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho các bạn qua bài viết dưới này.

>>> Đầu tư tài chính với lãi suất 20%/năm 

VUI LÒNG NHẬP THÔNG TIN ĐỂ NHẬN TƯ VẤN
Nếu bạn không có nhu cầu đầu tư mà muốn vay tiền tại Tima vui lòng đăng ký tại đây.

1. Khái niệm về tài chính là gì?

Tài chính là một phạm trù kinh tế, khái niệm về nó tương đối rộng và khá khó hình dung. Dưới đây là những khái niệm cơ bản và tổng quát nhất về tài chính là gì?

Tài chính là gì? Đó là một hệ thống các quan hệ kinh tế, thông qua tạo lập và sử dụng quỹ tiền tệ để thực hiện các mục tiêu về kinh tế - xã hội nhất định.

Khái niệm về tài chính là gì?

Khái niệm về tài chính là gì?

Tài chính là một phương pháp thu thập, phân phối và quản lý dòng tiền nhằm đáp ứng nhu cầu của một đơn vị kinh tế - xã hội. Lĩnh vực tài chính bao gồm các hoạt động như quản lý tiền gửi, cho vay, tín dụng, quản lý ngân quỹ, kế toán và quản lý rủi ro.

Tài chính là lĩnh vực rất quan trọng để bảo đảm sự phát triển của nền kinh tế, hệ thống ngân hàng, thị trường tài chính, của các doanh nghiệp và cá nhân. Tài chính có thể được chia làm ba phân khúc: tài chính cá nhân, tài chính doanh nghiệp và tài chính ng cộng.

Tài chính còn là tập hợp những mối quan hệ, nảy sinh trong việc cung cấp những nguồn lực tài chính. Thông qua việc tạo lập hoặc sử dụng những quỹ tiền tệ với mục đích, để thoả mãn nhu cầu khác nhau của mỗi chủ thể trong xã hội. Tài chính có mặt trong mọi hoạt động diễn ra trong xã hội.

Mục tiêu của tài chính doanh nghiệp là để quản lý dòng tiền hiệu quả, thông qua các quyết định quan trọng của doanh nghiệp như đầu tư, huy động vốn và phân bổ lợi nhuận.

Như vậy, dưới góc độ kinh tế thì khái niệm tài chính (FINANCE) là lĩnh vực tiền tệ và các hoạt động về tiền tệ, cung cấp tiền tệ theo các yêu cầu nhất định.

2. Bản chất của tài chính là gì?

Về mặt bản chất, tài chính được định nghĩa là một hoạt động kinh tế nhằm phân phối tổng sản phẩm xã hội dưới dạng giá trị. Bằng cách tạo ra và quản lý các nguồn tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu tiết kiệm và chi tiêu của các chủ thể  kinh tế.

Bản chất của tài chính là gì?

Bản chất của tài chính là gì?

Nhìn bề ngoài, tài chính dường như là nguồn  tài trợ cho các chủ thể xã hội. Nhưng tài chính không thực sự là tiền tệ. Tiền về cơ bản có chức năng như một vật ngang giá chung trong trao đổi hàng hóa với những chức năng cụ thể. Nói cách khác, nó có chức năng như một phương tiện trao đổi, một phương tiện đo lường giá trị hàng hóa và một phương tiện tích lũy.

Tài chính được hiểu là quá trình hoạt động tương đối của tiền tệ nhằm thực hiện chức năng của tiền tệ, với mục đích tạo ra và khai thác các nguồn lực tiền tệ trong nền kinh tế thị trường.

Cụ thể, bản chất của tài chính thể hiện thông qua các chi tiết các quan hệ kinh tế cơ bản  quá trình phân phối toàn bộ sản phẩm xã hội dưới dạng giá trị như sau:

 • Quan hệ giữa nhà nước với đơn vị kinh tế, dân cư, với cơ quan nhà nước.

 • Quan hệ giữa các cơ quan, dân cư, đơn vị kinh tế với nhau và các quan hệ kinh tế trong nội bộ của từng chủ thể.

 • Quan hệ giữa các tổ chức tài chính trung gian với tổ chức kinh tế phi tài chính, với các cơ quan, dân cư.

 • Quan hệ giữa các quốc gia trên thế giới với nhau.

3. Chức năng của tài chính là gì?

Chức năng của tài chính là đảm bảo sự ổn định và bền vững của tình hình tài chính cá nhân hoặc tổ chức thông qua quản lý thông tin và quyết định tài chính. Dưới đây là những chức năng cơ bản của tài chính.

Chức năng của tài chính là gì?

Chức năng của tài chính là gì?

3.1 Chức năng phân phối

Chức năng phân phối thông qua tài chính là  phân phối toàn bộ sản phẩm xã hội dưới dạng giá trị. Thông qua cơ sở này, các quỹ tiền tệ tập trung và phi tập trung được hình thành và sử dụng cho các mục đích cụ thể.

Phân phối thông qua tài chính bao gồm quá trình phân phối ban đầu (phân phối toàn bộ sản phẩm xã hội cho các tác nhân tham gia vào quá trình sản xuất vật chất và dịch vụ), và quá trình phân phối lại (quá trình phân phối tiếp một phần thu nhập cơ bản được tạo ra trong quá trình này).

3.2 Chức năng huy động

Đây là chức năng tạo ra các nguồn tài chính thông qua huy động vốn, qua đó thể hiện khả năng tổ chức và sử dụng các nguồn tài chính  đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế. Để huy động vốn đạt hiệu quả cao nhất, cần phải xem xét cơ chế thị trường và mối quan hệ cung cầu.

3.3  Chức năng giám sát

Chức năng giám sát tài chính đề cập tới khả năng khách quan của khu vực tài chính. Chức năng này đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức và kiểm soát sự di chuyển của các nguồn tài chính cho việc tạo và sử dụng vốn. Không giống như chức năng giám sát tài chính, thanh tra tài chính bao gồm hoạt động chủ quan của con người trong việc kiểm tra quá trình phân bổ tạo và sử dụng vốn.

4. Vai trò của tài chính là gì?

Vai trò của tài chính rất quan trọng trong nền kinh tế. Dưới đây là một trong những vai trò mà tài chính mang đến.

Vai trò của tài chính là gì?

Vai trò của tài chính là gì?

4.1 Tài chính là ng cụ để phân phối sản phẩm quốc gia

Thông qua quá trình phân phối, các quỹ tiền tệ được hình thành ở tất cả các giai đoạn của hệ thống tài chính. Quỹ Tiền tệ Quốc gia giúp hiện thực hóa các mục tiêu xã hội.

4.2 Tài chính là ng cụ quản lý để điều tiết nền kinh tế ở cấp độ vĩ mô

Tài chính điều tiết kinh tế vĩ mô bằng cách, tác động làm cho các quan hệ kinh tế vận động theo định hướng quốc gia, và kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp phù hợp với chính sách kinh tế quốc gia. Nhà nước còn kiểm soát và điều chỉnh các  quan hệ kinh tế để thích ứng với những biến động của nền kinh tế.

>>> Đầu tư tài chính với lãi suất 20%/năm 

VUI LÒNG NHẬP THÔNG TIN ĐỂ NHẬN TƯ VẤN
Nếu bạn không có nhu cầu đầu tư mà muốn vay tiền tại Tima vui lòng đăng ký tại đây.

5. Nguyên tắc hoạt động của tài chính là gì?

Nguyên tắc hoạt động của tài chính là dựa trên đầu tư vốn và dòng tiền ổn định. Các quy định đã được ban hành, nhằm thiết lập và tối ưu hóa việc quản lý vốn. Trên cơ sở đó, các nguyên tắc thực hiện sẽ được xây dựng nhằm đảm bảo trật tự, tuân thủ đúng quy định pháp luật cũng như phát triển hiệu quả.

Nguyên tắc hoạt động của tài chính là gì?

Nguyên tắc hoạt động của tài chính là gì?

Trong quá trình hoạt động, tính minh bạch rõ ràng của tài chính được đảm bảo. Các báo cáo của tài chính là cơ sở để theo dõi quy trình huy động, sử dụng và trao đổi nguồn vốn hiệu quả. Nhằm mục đích giảm thiểu tối đa rủi ro nguy cơ thất thoát, trong quá trình quản trị và quản lý tài chính.

Hiệu quả và độ tin cậy của quản lý doanh nghiệp là ưu tiên hàng đầu của các ng ty tài chính. Đồng thời, hệ thống tổ chức cũng phải đạt được sự thống nhất nội bộ trong quá trình thực hiện. Đây là những yếu tố quan trọng để đảm bảo nguồn thông tin tài chính là đáng tin cậy và các thông số tài chính đạt được độ chính xác cao nhất.

Nhờ vậy, mỗi chủ thể đạt được những mục đích có lợi cho xã hội, gia tăng lợi nhuận, thúc đẩy khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững.

Ngoài ra, các biện pháp để phân tán các rủi ro cũng được áp dụng trong quản lý tài sản. Điều này góp phần vào việc hạn chế các ảnh hưởng bất lợi đến quá trình hoạt động và đầu tư của doanh nghiệp. Việc phân tán rủi ro cũng được tiến hành bằng việc phân tán đầu tư vào nhiều kênh khác nhau như thông qua các ng cụ tài chính

6. Các mối quan hệ thường xuất hiện trong tài chính là gì?

Đối với các doanh nghiệp tài chính không chỉ đóng vai trò quan trọng, ngoài ra tài chính còn thiết lập các mối quan hệ gắn liền với phân phối, tạo lập và sử dụng quỹ tiền tệ của các doanh nghiệp, ng ty. Đây là những mối quan hệ chủ yếu bao gồm: 

Các mối quan hệ thường xuất hiện trong tài chính là gì?

Các mối quan hệ thường xuất hiện trong tài chính là gì?

6.1 Mối quan hệ với các doanh nghiệp, các ng ty và ngân sách nhà nước

Trong mối quan hệ này, Nhà nước giữ vai trò cấp phát, hỗ trợ nguồn vốn và góp vốn cổ phần cho các doanh nghiệp đang hoạt động theo những nguyên tắc và các phương thức nhất định để có thể tiến hành quá trình sản xuất kinh doanh và phân chia lợi nhuận.

Đồng thời, mối quan hệ kinh tế này cũng phản ánh thêm về mối quan hệ tài chính dưới những hình thức về thu nhập và thể hiện ở những loại thuế thu nhập mà mỗi doanh nghiệp có nghĩa vụ phải đóng vào ngân sách Nhà nước theo luật định.

6.2 Mối quan hệ tài chính giữa các doanh nghiệp, các ng ty với thị trường tài chính

Mối quan hệ này không chỉ giới hạn trong phạm vi đáp ứng các nhu cầu vốn của doanh nghiệp. Về thị trường tiền tệ ngắn hạn thông qua hệ thống ngân hàng, các ng ty có nguồn vốn ngắn hạn thường  vay vốn từ nhiều ngân hàng khác nhau để thực hiện nghĩa vụ kinh doanh hoặc doanh nghiệp nếu đủ điều kiện. Khi đáo hạn, bạn phải hoàn trả khoản vay và trả toàn bộ lãi suất vay ngân hàng, lãi suất vay tổ chức tài chính.

Thị trường vốn cho phép các ng ty tìm kiếm các nguồn tài trợ hoàn toàn khác, thông qua hệ thống các trung gian tài chính và huy động vốn dài hạn thông qua phát hành chứng khoán. Ngược lại, lúc này ng ty phải trả toàn bộ lợi nhuận của mình cho ng ty hoặc các ng ty đầu tư vào nó dưới dạng một khoản  cố định hoặc  theo  năng lực kinh doanh của  ng ty, doanh nghiệp đó.

Thông qua thị trường đầu tư chứng khoán, các ng ty này  cũng có thể khai thác và đầu tư nguồn vốn nhàn rỗi bằng cách gửi chúng vào hệ thống ngân hàng hoặc  đầu tư vốn cổ phần.

6.3 Mối quan hệ tài chính trong nội bộ giữa các ng ty, các doanh nghiệp

Mối quan hệ này sẽ được biểu hiện rõ thông qua nội dung sau:

 • Chi trả tiền lương, tiền ng cho cán bộ ng nhân viên, khi người lao động phải chi trả các khoản tiền thưởng, tiền phạt kèm theo.

 • Thanh toán ng nợ giữa các bộ phận tồn tại trong doanh nghiệp.

 • Phân phối lại khoản lợi nhuận thu được sau thuế của doanh nghiệp

 • Phân chia khoản cổ tức giữa các thành viên.

 • Hình thành các bộ phận khác nhau của doanh nghiệp.

6.4 Mối quan hệ tài chính giữa các doanh nghiệp, các ng ty với thị trường khác

Trong nền kinh tế thị trường ngày nay, tài chính cũng giúp xác lập mối quan hệ giữa các chủ thể kinh tế với thị trường khác như thị trường vốn, thị trường hàng hoá, thị trường lao động.

Để đảm bảo cho việc sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả như mong muốn, các ng ty, doanh nghiệp phải sử dụng nguồn vốn tự có để mua sắm các thiết bị, vật tư, chi trả tiền lương cho ng nhân viên và người lao động, thanh toán các loại phí dịch vụ khác. ..

Đồng thời, thông qua hoạt động nghiên cứu thị trường, các doanh nghiệp nhằm xác định nhu cầu của thị trường đối với các sản phẩm và chất lượng dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp. Từ đó, làm căn cứ để xây dựng kế hoạch chiến lược trong sản xuất, kế hoạch kinh doanh, marketing, nhằm đảm bảo rằng chất lượng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp luôn thoả mãn thị hiếu của khách hàng.

7. Hệ thống tài chính gồm các thành phần nào?

Hiện nay, hệ thống tài chính có các thành phần như: Tài chính doanh nghiệp, tài chính ng, thị trường tài chính, tài chính quốc tế, tài chính hộ gia đình cá nhân, tài chính các tổ chức xã hội, tài chính trung gian.

Hệ thống tài chính gồm các thành phần nào

Hệ thống tài chính gồm các thành phần nào

Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về từng thành phần của hệ thống tài chính ngay sau đây:

7.1 Hệ thống tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp là một hệ thống các quan hệ kinh tế dưới hình thái tiền tệ, phát sinh trong quá trình doanh nghiệp hình thành, phân bổ nguồn tài chính và tiền tệ. Quá trình sử dụng nguồn tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất để thực hiện các mục đích chung của doanh nghiệp.

Tài chính doanh nghiệp trong tiếng Anh có tên là “Corporate finance”. Về bản chất, tài chính doanh nghiệp đề cập đến các hoạt động liên quan đến hệ thống quản lý tài chính của ng ty, từ việc huy động vốn đến việc sử dụng  vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Hệ thống tài chính doanh nghiệp

Hệ thống tài chính doanh nghiệp

Một số đặc trưng của tài chính doanh nghiệp đó là:

Hoạt động tài chính của ng ty có liên quan mật thiết đến hoạt động sản xuất và kinh doanh của ng ty. 

Hoạt động tài chính của một ng ty được xác định bởi tính chất sở hữu vốn của mỗi ng ty. 

Hoạt động tài chính của một ng ty được thúc đẩy bởi các mục tiêu lợi nhuận. Mọi kế hoạch và hoạt động tài chính đều được thực hiện với mục tiêu cuối cùng là lợi nhuận. 

Hoạt động tài chính của ng ty phải tuân thủ nguyên tắc tôn trọng pháp luật đối với mọi hoạt động, mọi quy trình.

7.2 Hệ thống tài chính ng

Tài chính ng là tập hợp toàn bộ các khoản thu chi được thực hiện bằng tiền do nhà nước tiến hành.  Tài chính ng phản ánh tất cả các hoạt động tài chính phát sinh trong quá trình hình thành cũng như sử dụng các quỹ ng. Mục đích là để đảm bảo việc thực hiện các nhiệm vụ của nhà nước. Đồng thời còn đáp ứng các nhu cầu và lợi ích chính đáng của toàn thể xã hội.

Hệ thống tài chính công

Hệ thống tài chính ng

Ngân sách nhà nước đóng vai trò chủ đạo trong tài chính ng. Nguồn thu ngân sách quốc gia đến từ mọi thành phần kinh tế, xã hội và thuế là nguồn thu chủ yếu. Chi tiêu từ ngân sách nhà nước giúp duy trì sự tồn tại, hoạt động của các cơ quan nhà nước và  thực hiện các nhiệm vụ của nhà nước.

Do đó, tài chính ng là lĩnh vực kinh tế chuyên ngành nghiên cứu thu nhập và chi tiêu của các cơ quan nhà nước, mối quan hệ và tác động của chúng đối với nền kinh tế nói chung.

7.3 Hệ thống thị trường tài chính

Thị trường tài chính là thị trường nơi các  tài sản tài chính như cổ phiếu, trái phiếu và hóa đơn được giao dịch. Những người tham gia thị trường tài chính bao gồm các hộ gia đình, doanh nghiệp và tổ chức tài chính. Các trung gian và chính phủ  tham gia mua  bán các sản phẩm tài sản tài chính trên thị trường tài chính.

Hệ thống thị trường tài chính

Hệ thống thị trường tài chính

Một nền kinh tế muốn phát triển hơn nữa thì trước hết nó phải đáp ứng được nhu cầu về vốn đầu tư. Nếu muốn có một số tiền lớn để đầu tư dài hạn, cần tăng cường tiết kiệm lên. Đây cũng là mối quan hệ nhân quả giữa tiết kiệm và đầu tư và là tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. 

Trong nền kinh tế thị trường, nhu cầu về vốn  đầu tư và tiết kiệm có thể đến từ nhiều nơi khác nhau. Những người có cơ hội đầu tư sinh lời thì không có vốn, những người có vốn chưa sử dụng thì không có cơ hội đầu tư. Từ đó, quá trình luân chuyển vốn từ người có vốn nhàn rỗi sang người cần vốn bắt đầu đáp ứng được nhu cầu của nhau.

Việc chuyển dịch vốn chủ yếu được tiến hành trong thị trường tài chính. Trên thực tế thị trường tài chính được hiểu là nơi tập trung huy động các nguồn lực vốn trong xã hội nhằm tài trợ ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cho các chủ thể sử dụng vốn trong nền kinh tế thị trường thông qua việc mua bán, trao đổi các tài sản tài chính tài chính. kỹ năng trong việc làm.

Tài sản tài chính ở đây có thể là các ng cụ vốn, xác nhận sự đóng góp của chủ thể như cổ phiếu, hoặc các ng cụ nợ, ghi lại các khoản vay như trái phiếu, tín phiếu kho bạc hay thậm chí là các ng cụ nợ ghi lại các khoản vay cũng có. Các ng cụ tài chính phát sinh như hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn, hợp đồng hoán đổi.

7.4 Hệ thống tài chính quốc gia

Tài chính quốc tế là một lĩnh vực quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu.  Điều này bao gồm việc quản lý và kiểm soát các hoạt động tài chính giữa các quốc gia, đặc biệt  trong bối cảnh  thị trường ngày càng toàn cầu hóa.

Hệ thống tài chính quốc gia

Hệ thống tài chính quốc gia

Tài chính quốc tế bao gồm các vấn đề tài chính liên quan đến thị trường ngoại tệ, luồng vốn đầu tư quốc tế, quản lý rủi ro tài chính và một số dịch vụ tài chính quốc tế khác.

Tài chính quốc tế là việc lưu chuyển tiền vốn giữa các quốc gia, gắn liền với mối quan hệ kinh tế, văn hoá, quân sự, chính trị, ngoại giao, giữa các quốc gia... giữa các chủ thể của mỗi quốc gia và các tổ chức quốc tế, thông qua việc tạo lập, sử dụng các quỹ tiền tệ để thoả mãn nhu cầu khác nhau của mỗi chủ thể trong mối quan hệ quốc tế.

Hoặc cũng có thể hiểu rằng. Tài chính quốc tế là bao gồm tài chính đối ngoại của một quốc gia và tài chính quốc tế thuần túy.

Hoạt động tài chính quốc tế thuần túy được hiểu là hoạt động tài chính bao gồm các tổ chức quốc tế, các tổ chức quốc tế liên chính phủ và phi chính phủ. Hoạt động tài chính của các tập đoàn đa quốc gia (còn gọi là tập đoàn quốc tế).

7.5 Hệ thống tài chính hộ gia đình, cá nhân

“Tài chính cá nhân” là  thuật ngữ chỉ việc quản lý, tiết kiệm và đầu tư tiền cá nhân. Bao gồm  lập ngân sách, dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm, thế chấp, đầu tư, lập kế hoạch nghỉ hưu, lập kế hoạch thuế, di chúc, v.v.

Hệ thống tài chính hộ gia đình, cá nhân

Hệ thống tài chính hộ gia đình, cá nhân

Thuật ngữ "tài chính cá nhân" được dùng rộng rãi để chỉ đến các ngành ng nghiệp cung cấp dịch vụ tài chính cho khách hàng cá nhân và hộ gia đình, cũng như tư vấn cho họ về các vấn đề tài chính và việc làm.

Mục đích của tài chính cá nhân đó chính là đạt được các nhu cầu tài chính cá nhân. Ví dụ: Có đủ khả năng chi trả các nhu cầu tài chính ngắn hạn, lập kế hoạch khi về già hoặc đầu tư hay cho con cái học trường đại học.

Vì vậy,  quản lý tài chính cá nhân có tác động đáng kể đến thu nhập, chi phí và đầu tư. Ngoài việc giảm thiểu những rủi ro mà các chủ thể  có thể gặp phải trong cuộc sống, việc quản lý tài chính hợp lý, từ quản lý chi tiêu đến quản lý vốn và các kênh đầu tư sẽ giúp các chủ thể và gia đình họ đạt được mức độ tự do tài chính như mong muốn một cách nhanh chóng.  Lúc đó, mỗi chủ thể sẽ có được cuộc sống thảnh thơi không áp lực tài chính.

7.6 Hệ thống tài chính các tổ chức xã hội

Tài chính của các tổ chức xã hội thường được liên quan đến sử dụng nguồn lực tài chính nhằm thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ xã hội mà tổ chức ấy đã đặt ra.

Các tổ chức xã hội, hay thường được hiểu là tổ chức phi lợi nhuận, không mục tiêu lợi nhuận, các tổ chức nhân đạo và từ thiện, thường hoạt động với mục tiêu chính là cải thiện điều kiện sống của cộng đồng hay nhóm người nhất định.

Các tổ chức xã hội có tài chính gì? bao gồm:

Quỹ và Nguồn Lực: Các tổ chức xã hội gây quỹ từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm quyên góp từ các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức cũng như các nguồn thu nhập khác như bán hàng từ thiện, dịch vụ và sự kiện.

Quản lý Ngân Sách: Các tổ chức phải tạo và quản lý ngân sách để kiểm soát chi phí và doanh thu. Điều này bao gồm  theo dõi và quản lý chi phí để  sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả.

Nguồn Vốn: Các tổ chức xã hội có thể cần tìm kiếm nguồn tài trợ từ các nguồn bên ngoài, chẳng hạn như các dự án tài trợ, hỗ trợ của chính phủ và các khoản vay để thực hiện các dự án và hoạt động của họ. .

Báo Cáo Tài Chính: Báo cáo tài chính: Các tổ chức phải duy trì  hệ thống báo cáo tài chính để minh bạch về cách  quản lý và sử dụng nguồn  tài chính của mình. Điều này thường bao gồm việc chuẩn bị bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập và  báo cáo tài chính chi tiết.

Quản lý Rủi ro Tài chính: Các tổ chức phải đối mặt với  rủi ro tài chính và phải quản lý chúng để đảm duy trì sự ổn định và bền vững  tài chính.

Tổ chức xã hội thường phải linh động trong việc sử dụng nguồn lực nhằm thích ứng kịp thời với thử thách và cơ hội mới. Nhằm thực hiện mục đích chung của họ là giúp đỡ cộng đồng và xã hội.

7.7 Hệ thống tài chính trung gian

Trung gian tài chính là một tổ chức hoặc cơ quan trung gian có chức năng làm cầu nối giữa người có nhu cầu về tài chính (như người gửi tiền, đầu tư) và tổ chức tài chính (như ngân hàng, ng ty chứng khoán, quỹ đầu tư).

Trung gian tài chính hoạt động bằng cách thu gom tiền hoặc tài sản từ những người có dư nợ hoặc dư tài sản và phân phối lại cho những người có nhu cầu về tài chính. Trung gian tài chính, bao gồm ngân hàng thương mại và hiệp hội cho vay và tiết kiệm, đóng vai trò là tổ chức tài chính trong nền kinh tế thị trường.

Do đó, người trung gian tài chính đóng vai trò là cầu nối giữa khu vực dư thừa tiền mặt (người tiết kiệm) và khu vực thiếu hụt tiền mặt (người cho vay) trong nền kinh tế thị trường, góp phần gắn kết giữa nguồn vốn với thị trường tài chính. Các trung gian tài chính về cơ bản thực hiện hai nhiệm vụ chính:

 • Thu gom và quản lý tiền gửi: Trung gian tài chính như ngân hàng thương mại thu nhận tiền gửi từ dân chúng và quản lý khoản tiền đó. Đây là nguồn vốn nhằm mục đích đi vay và thực hiện các dịch vụ tài chính khác. Người dân và doanh nghiệp có thể gửi tiền vào ngân hàng và nhận được lợi nhuận thông qua việc chi trả lãi suất hoặc các lợi ích tài chính khác.

 • Cung cấp dịch vụ tài chính: Trung gian tài chính cung cấp các dịch vụ tài chính bao gồm cho vay, mở tài khoản, thẻ tín dụng, vay mua nhà đất, vay mua xe và các dịch vụ tài chính trực tuyến khác. Chúng tạo điều kiện giúp người vay dễ dàng tiếp cận với vốn vay hoặc tiền gửi được bảo hiểm và được kiểm soát bởi các ng ty tài chính hoặc ngân hàng.

Tài chính là gì? Đây là một khái niệm rộng, không có một khái niệm nào rõ ràng và bao quát hết được. Nhưng với những chia sẻ phía trên, hy vọng bạn đã có cái nhìn cụ thể, rõ ràng hơn về tài chính, cũng như chức năng, bản chất,... của tài chính là gì rồi phải không.

>>> Xem thêm: Các kênh đầu tư tài chính an toàn cho giới trẻ

ÐĂNG KÝ VAY NHANH
500,000++ người vay thành công
TIMA không thu bất kỳ khoản tiền nào trước khi giải ngân

Tôi đồng ý để TIMA gọi điện và nhắn tin tư vấn khoản vay

Tin liên quan